Asseco -> Aktualne wersje

Zmiany w wersji 8.40.8 (05.09.2019)

Program WAPRO Mag

  • OGÓLNE
  • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
   Aplikacja umożliwia:

   • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
   • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
   • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
   • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
   • Opłaty licencji przez płatności internetowe
   • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
  • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
  • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
  • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
  • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
  • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
  • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
  • DOKUMENTY
  • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
  • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym „Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym”. Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
  • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
  • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
  • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika „Forma płatności z kontrahenta” o wartość „Pytaj” – wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
  • Przeniesiono operację „Grupowa zmiana danych intrastat” w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
  • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
  • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
  • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień – czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
  • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
  • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
  • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
  • Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
  • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
  • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
  • TOWARY
  • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
  • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
  • Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
  • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
  • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
  • ZLECENIA SERWISOWE
  • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
  • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
  • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
  • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
  • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
  • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
  • KONTRAHENCI
  • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
  • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
  • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
  • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
  • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
  • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
  • WYDRUKI
  • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
  • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
  • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
  • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na „Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty”.
  • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
  • Do wydruku Crystal Reports „Specyfikacja zbiorcza zamówień” dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
  • Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
  • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
  • URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
  • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
  • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
  • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
  • PACZKI KURIERSKIE
  • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
  • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
  • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy „Wykonane zmiany”.
  • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
  • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
  • ZLECENIA PRODUKCYJNE
  • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
  • Dodano widoczność kolumny „Nazwa c.d.” artykułu w oknie definicji wariantu produktu.
  • UPRAWNIENIA
  • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
  • Dodano nowe uprawnienie „Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.

http://www.wapro.pl/wapro/aktualne-wersje