Asseco -> Aktualne wersje

Zmiany w wersji 8.30.2 (23.11.2017)

Program WAPRO Mag

 • OGÓLNE
 • Dodano nowy parametr użytkownika „Kopiuj zawartość komórki do schowka podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy” domyślnie włączony. Opcja powoduje automatyczne kopiowanie do schowka wartości z podświetlonej komórki do schowka. Opcja dostępna jest na głównych listach dokumentów oraz ich wybranych listach szczegółów a także na kartotekach kontrahentów i asortymentu.
 • Dodano nowy filtr na listach z dostępnymi e-dokumentami filtr „Dokumenty z załącznikami lub bez”
 • Zmodyfikowano skrót powiązanych pozycji z Ctrl+P do Shift+P oraz dodano go na pozycjach dokumentu handlowego
 • Dodano zakładkę Urząd skarbowy w edycji danych firmy w celu uzupełnienia danych dla JPK (kod urzędu skarbowego można znaleźć w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r.
 • Usprawniono mechanizm wyboru kontrahenta na dokument w taki sposób, że można wpisać nazwę przed otwarciem kartoteki w pole Kontrahent, po otwarciu kartoteki zostanie założony automatyczny filtr z wyszukaniem kartoteki na wskazaną frazę
 • ASORTYMENT
 • Rozszerzono obsługę pola nazwa c.d. do 190 znaków podczas importu towarów z pliku CSV
 • Dodano zapamiętywanie pozycji podświetlonej na liście szczegółów podczas zmiany wyboru artykułu w głównej liście
 • KONTRAHENCI
 • Dodano możliwość wprowadzania wielu adresów z tą samą datą w historii adresów, do wydruków będzie pobierany ostatni z danego dnia
 • DOKUMENTY HANDLOWE
 • Dodano możliwość weryfikowania aktywności numeru VAT w systemie VIES podczas wyboru kontrahenta na dok. handlowy oraz określenie ilości dni ważności tego numeru
 • Wyłączono nadpisywanie uwag rozrachunku podczas edycji faktury jeśli uwagi rozrachunku są już wpisane
 • Wyłączono możliwość ustawiania znacznika MP i Metoda kasowa jeśli znaczniki nie są włączone w konfiguracji firmy w trybie edycji dokumentu
 • Dodano możliwość ustawienia wartości Nigdy w parametrze Weryfikuj moment VAT przy zatwierdzeniu dokumentu co powoduje całkowite wyłączenie kontroli dat obowiązku podatkowego
 • Dodano możliwość podpinania zaliczek wprowadzonych w WAPRO Fakir, których wartość jest większa niż kwota dokumentu w WAPRO Mag
 • ZAMÓWIENIA
 • Dodano rozróżnienie w tabeli ZAMOWIENIE w kolumnie TYP_SYS_INTERNEOWEGO dla zamówień B2C=1 B2b=2
 • Dodano możliwość przypisania pracownika jako obsługującego zamówienia B2B w kreatorze konfiguracji sklepu B2B
 • Ujednolicono sposób prezentowania rabatów przesłanych z WAPRO B2B do WAPRO Mag z zaokrągleniem do całkowitych wartości
 • WYDRUKI
 • Dodano w raporcie Zapotrzebowanie na składniki CR obsługę zamienników
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Rozszerzono obsługę gniazda po dodaniu pozycji dok. magazynowego i handlowego o operację grupowego wprowadzania pozycji na dokument (Prestiż Plus)
 • Dodano zmienne $PodlegaKasowaniuKartArtFiltrDodatkowy oraz $KartArtFiltrDodatkowy w gniazdach operacji dodatkowych kartoteki artykułów (Prestiż Plus)

http://www.wapro.pl/wapro/aktualne-wersje